Strona główna

Dom pomocy społecznej w Lublinie – GERIAMED

by Paweł Klimkowicz

Szanowni Państwo,

Historia naszej działalności opiekuńczo-leczniczej sięga 1994 roku, gdy powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GERIAMED w okolicach Lublina zajmujący się ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zatrudnialiśmy lekarzy, pielęgniarki i ponad 100 opiekunek; sprawowaliśmy opiekę nad około 120 podopiecznymi w ich domach. GERIAMED posiadał również Poradnię Geriatryczną, Neurologiczną i Ortopedyczną.

Kierując się zdobytym doświadczeniem praktycznym i uznanymi w opiece standardami światowymi, od dawna planowaliśmy budowę domu opieki o charakterze leczniczym i rehabilitacyjnym. Zajęło to wiele lat – we wrześniu 2006 roku zakupiliśmy działkę na teranie gminy Lubartów i rozpoczęliśmy starania o zdobycie środków finansowych oraz prace projektowe. Budowę rozpoczęliśmy we wrześniu 2009 roku a już 6 listopada 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie naszego Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Baranówce koło Lubartowa, w niedalekiej odległości od Lublina. Tydzień później przyjęliśmy pierwszych Pensjonariuszy.

Wszystkich potrzebujących opieki i leczenia zapraszamy do naszego Domu.

Czekamy na Państwa w Baranówce!

Paweł Klimkowicz

Profesjonalna opieka medyczna i pielęgnacyjna w prywatnym domu opieki

GERIAMED Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy im. św. Faustyny Kowalskiej jest placówką, w której zapewniamy profesjonalną opiekę medyczną, całodobowy dyżur pielęgniarski i stały nadzór lekarski specjalisty geriatrii i medycyny paliatywnej. Dodatkowo wachlarz zajęć edukacyjnych zapewnia interesujące aktywności wszystkim pensjonariuszom. Wybrane terapie wspomagają utrzymanie poszczególnych funkcji: pamięciowych, poznawczych bądź skojarzeniowych. Ponadto stanowią wsparcie w kontynuacji ulubionych aktywności: ruchowych, artystycznych czy związanych z pracami grupowymi. Prywatny dom opieki GERIAMED znajdujący się niedaleko Lublina to gwarancja najwyższych standardów usługi, gdyż priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców, kontynuacja leczenia i rehabilitacja poszpitalna, komfort psychiczny i fizyczny oraz utrzymanie funkcji socjalnych.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Lublinie otwarty na pensjonariuszy

Samotni, seniorzy i osoby chore przewlekle to nie jedyne grupy osób, które Dom Opieki GERIAMED obejmuje specjalistycznym wsparciem opiekuńczo-leczniczym. Również osoby wymagające rehabilitacji, czy to doraźnej poszpitalnej, czy stałej, a także osoby chore nowotworowo i niepełnosprawne ruchowo bądź intelektualnie mogą liczyć na fachową pomoc naszego wykwalifikowanego personelu.

Uzasadnieniem dla skierowania podopiecznego do naszego Domu Pomocy pod Lublinem mogą być zatem ogólne trudności w zapewnieniu właściwych standardów opieki, pielęgnacji lub leczenia w przewlekłej chorobie lub dolegliwościach związanych z wiekiem. Trzeba zaznaczyć, że GERIAMED Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy im. św. Faustyny Kowalskiej jest doskonale wyposażony. Chodzi zarówno o profesjonalne urządzenia do rehabilitacji, jak i pełne zaplecze socjalno-bytowe. Sam obiekt, pomimo bliskiej odległości od Lublina, jest zaś zlokalizowany w zacisznym terenie leśnym.

Zobacz jakie usługi świadczymy: Rehabilitacja, Całodobowa opieka nad osobami starszymi