Strona główna

Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy

by Paweł Klimkowicz

Szanowni Państwo,

Historia naszej działalności opiekuńczo-leczniczej sięga 1994 roku, gdy powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GERIAMED w okolicach Lublina zajmujący się ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zatrudnialiśmy lekarzy, pielęgniarki i ponad 100 opiekunek; sprawowaliśmy opiekę nad około 120 podopiecznymi w ich domach. GERIAMED posiadał również Poradnię Geriatryczną, Neurologiczną i Ortopedyczną.

Kierując się zdobytym doświadczeniem praktycznym i uznanymi w opiece standardami światowymi, od dawna planowaliśmy budowę prywatnego domu opieki k. Lublina. Zajęło to wiele lat – we wrześniu 2006 roku zakupiliśmy działkę w miejscowości Baranówka i rozpoczęliśmy starania o zdobycie środków finansowych oraz prace projektowe. Budowę rozpoczęliśmy zaraz po otrzymaniu wsparcia, we wrześniu 2009 roku.
6 listopada 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie naszego domu pomocy społecznej k. Lublina, w Baranówce i tydzień później przyjęliśmy pierwszych Pensjonariuszy. Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego Ośrodka.

Czekamy na Państwa w Baranówce!

Paweł Klimkowicz

Profesjonalna opieka medyczna i pielęgnacyjna

GERIAMED Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy im. św. Faustyny Kowalskiej jest placówką, w której można liczyć na całodobową pomoc lekarską oraz pielęgniarską. Dodatkowo wachlarz zajęć edukacyjnych zapewnia interesujące aktywności wszystkim pensjonariuszom. Wybrane terapie wspomagają utrzymanie poszczególnych funkcji: pamięciowych, poznawczych bądź skojarzeniowych. Ponadto stanowią wsparcie w kontynuacji ulubionych aktywności: ruchowych, artystycznych czy związanych z pracami grupowymi. Prywatny dom opieki GERIAMED znajdujący się niedaleko Lublina to gwarancja najwyższych standardów usługi, gdyż priorytetem jest dla nas pełne bezpieczeństwo mieszkańców. To także pewność w zakresie kontynuacji procesu leczenia lub rehabilitacji już poza właściwą placówką szpitalną.

Dom Pomocy Społecznej w Lublinie otwarty na pensjonariuszy

Samotni, seniorzy i osoby chore przewlekle to nie jedyne grupy osób, które Dom Opieki GERIAMED obejmuje specjalistycznym wsparciem terapeutyczno-leczniczym. Również osoby wymagające rehabilitacji, czy to doraźnej poszpitalnej, czy trwałej, a także osoby chore nowotworowo i niepełnosprawne ruchowo bądź intelektualnie mogą liczyć na fachową pomoc naszego wykwalifikowanego personelu.

Uzasadnieniem dla skierowania podopiecznego do naszego Domu Pomocy Społecznej pod Lublinem mogą być zatem ogólne trudności w zapewnieniu właściwych standardów opieki albo pielęgnacji w przewlekłej chorobie lub dolegliwościach związanych z wiekiem. Trzeba zaznaczyć, że GERIAMED Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy im. św. Faustyny Kowalskiej jest doskonale wyposażony. Chodzi zarówno o profesjonalne urządzenia do rehabilitacji, jak i pełne zaplecze socjalno-bytowe. Sam obiekt, pomimo bliskiej odległości od Lublina, jest zaś zlokalizowany w zacisznym terenie leśnym.