Strona główna » FAQ – Najczęściej zadawane pytania

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

by Sekretariat

Jakie warunki musi spełniać pensjonariusz, aby ubiegać się o miejsce w Domu Opieki GERIAMED?

Jedyne przeciwwskazania do przyjęcia pacjenta to choroba zakaźna lub psychiczna, która czyni go niebezpiecznym dla otoczenia.

Na jaki termin zawierana jest umowa na całodobową opiekę w Ośrodku GERIAMED?

W większości przypadków umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Wynika to z faktu, iż często nie jest łatwo określić, jak długi pobyt w Domu Opieki będzie wskazany – czas potrzebny na leczenie i rehabilitację może być różny nawet u osób w podobnym stanie zdrowia. Jeżeli jednak nie odpowiada nam 14-dniowy okres wypowiedzenia, istnieje możliwość, by umowę zawrzeć na konkretny okres, np. w przypadku planowanego wyjazdu dotychczasowych opiekunów pacjenta. Taka opcja pozwala na rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, ale koszt pobytu jest trochę większy.

Czy w Domu Opieki GERIAMED istnieje możliwość opłacania pobytu z emerytury pensjonariusza?

Nasz Ośrodek nie ma uprawnień, by rościć sobie prawa do czyjejkolwiek emerytury, jednak osoby decydujące mają możliwość zmiany adresu doręczenia emerytury na adres Ośrodka – w którym to przypadku księgować ją możemy, na życzenie, jako część płatności – lub ustanowienia właściwego zlecenia stałego na koncie bankowym, na który emerytura przychodzi przelewem.

W jaki sposób nowym pensjonariuszom Domu Opieki GERIAMED przydzielane są konkretne pokoje?

Rodzaj pokoju – trzy-, dwu- lub jednoosobowy – to kwestia wyboru osoby podpisującej opiekę. Dobór konkretnego pokoju natomiast zależny jest od czynników takich jak płeć, stan zdrowia pensjonariusza i jego zachowanie. Mężczyźni i kobiety zawsze znajdą się w osobnych pokojach. Staramy się także rozdzielać osoby stale leżące i osoby chodzące, jak również osoby w zaawansowanym stadium demencji lub choroby Alzheimera i osoby umysłowo sprawne.