Strona główna » FAQ – Najczęściej zadawane pytania

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

by Sekretariat

Jedyne przeciwwskazania do przyjęcia pacjenta to choroba zakaźna lub psychiczna, która czyni go niebezpiecznym dla otoczenia.

W większości przypadków umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Wynika to z faktu, iż często nie jest łatwo określić, jak długi pobyt w Domu Opieki będzie wskazany – czas potrzebny na leczenie i rehabilitację może być różny nawet u osób w podobnym stanie zdrowia. Jeżeli jednak nie odpowiada nam 14-dniowy okres wypowiedzenia, istnieje możliwość, by umowę zawrzeć na konkretny okres, np. w przypadku planowanego wyjazdu dotychczasowych opiekunów pacjenta. Taka opcja pozwala na rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, ale koszt pobytu jest trochę większy.

Nasz Ośrodek nie ma uprawnień, by rościć sobie prawa do czyjejkolwiek emerytury, jednak osoby decydujące mają możliwość zmiany adresu doręczenia emerytury na adres Ośrodka – w którym to przypadku księgować ją możemy, na życzenie, jako część płatności – lub ustanowienia właściwego zlecenia stałego na koncie bankowym, na który emerytura przychodzi przelewem.

Rodzaj pokoju – trzy-, dwu- lub jednoosobowy – to kwestia wyboru osoby podpisującej opiekę. Dobór konkretnego pokoju natomiast zależny jest od czynników takich jak płeć, stan zdrowia pensjonariusza i jego zachowanie. Mężczyźni i kobiety zawsze znajdą się w osobnych pokojach. Staramy się także rozdzielać osoby stale leżące i osoby chodzące, jak również osoby w zaawansowanym stadium demencji lub choroby Alzheimera i osoby umysłowo sprawne.