Strona główna » FAQ – Najczęściej zadawane pytania

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

by Sekretariat

Jakie warunki musi spełniać pensjonariusz, aby ubiegać się o miejsce w Domu Opieki GERIAMED?

Jedyne przeciwwskazania do przyjęcia pacjenta to choroba zakaźna lub choroba psychiczna, która czyni go niebezpiecznym dla otoczenia. Obecnie wymagamy również dokumentu potwierdzającego przejście kompletu szczepień przeciwko Covid-19 lub aktualnego – tj. nie dalszego niż tydzień – negatywnego wyniku badania na obecność tego wirusa.

Na jaki termin zawierana jest umowa na całodobową opiekę w Ośrodku GERIAMED?

W większości przypadków umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Wynika to z faktu, iż często nie jest łatwo określić, jak długi pobyt w Domu Opieki będzie wskazany – czas potrzebny na leczenie i rehabilitację może być różny nawet u osób w podobnym stanie zdrowia. Ponieważ rozwiązanie umowy ze strony zleceniodawcy może nastąpić w każdej chwili, a Ośrodek zwraca w takim przypadku ewentualną nadpłatę, jest to preferowana opcja, która nie niesie dużego ryzyka finansowego. Istnieje jednak możliwość, by umowę zawrzeć na konkretny okres, np. w przypadku planowanego wyjazdu dotychczasowych opiekunów pacjenta, jednak minimalny okres pobytu pensjonariusza w Ośrodku to dwa tygodnie.

Czy w Domu Opieki GERIAMED istnieje możliwość opłacania pobytu z emerytury pensjonariusza?

Nasz Ośrodek nie ma uprawnień, by samodzielnie rościć sobie prawa do czyjejkolwiek emerytury, jednak osoby decydujące mają możliwość zmiany adresu doręczenia emerytury na adres Ośrodka – w którym to przypadku księgować ją możemy, na życzenie, jako część płatności – lub ustanowienia właściwego zlecenia stałego w banku, na koncie, na który emerytura przychodzi przelewem.

W jaki sposób nowym pensjonariuszom Domu Opieki GERIAMED przydzielane są konkretne pokoje?

Rodzaj pokoju – trzy-, dwu- lub jednoosobowy – to kwestia wyboru osoby podpisującej opiekę. Dobór konkretnego pokoju natomiast zależny jest od czynników takich jak płeć, stan zdrowia pensjonariusza i jego zachowanie. Mężczyźni i kobiety zawsze znajdą się w osobnych pokojach. Staramy się także rozdzielać osoby stale leżące i osoby chodzące, jak również osoby w zaawansowanym stadium demencji lub choroby Alzheimera i osoby umysłowo sprawne.

Czy odwiedzanie pensjonariuszy Domu Opieki GERIAMED jest dozwolone w okresie pandemii?

Tak! W Ośrodku wydzielony został specjalny pokój odwiedzin, z osobnym wejściem bezpośrednio z zewnątrz. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, odbywają się w nim spotkania twarzą w twarz – aczkolwiek w dalszym ciągu wymagane jest zakrywanie ust i nosa maseczką, a czas wizyty, ze względu na konieczność regularnej dezynfekcji pokoju, ograniczony jest do ok. trzydziestu minut. Pensjonariusze stale leżący, którzy nie mają możliwości przejścia do pokoju odwiedzin, mogą być odwiedzani we własnych pokojach przez osoby w pełni zaszczepione lub osoby z wynikiem nie dawniejszego niż trzy miesiące badania potwierdzającego obecność przeciwciał IgG.