Strona główna » Terapia i rehabilitacja

Terapia i rehabilitacja

by Sekretariat
rehabterapia

Innowacyjne w skali krajowej i światowej metody i urządzenia do prowadzenia terapii w chorobach przewlekłych: terapia falą uderzeniową, podciśnieniowe leczenie ran i inne. Wysokiej klasy personel medyczny z dużymi kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy.

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie całodobowego pobytu i podstawowych świadczeń socjalno-bytowych, ale również jak najlepszych warunków do zachowania lub odzyskania utraconego zdrowia. Obierając sobie taki cel, wyposażamy nasz Ośrodek w nowoczesne urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny i leczniczy oraz zatrudniamy wykwalifikowany personel medyczny.

Dysponujemy  szeroką gamą nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych i fizykoterapeutycznych m.in.

  • sprzętem do terapii falą uderzeniową, do elektroterapii, terapii ultradźwiękami, laserem
  • Osprzęt do fizjoterapii : UGUL, podnośnik do pionizacji

W celu zapewnienia całościowej opieki nad przewlekle chorymi ośrodek posiada sprzęt medyczny m.in..

  • najnowocześniejsze urządzenie do leczenia podciśnieniowego ran przewlekłych
  • EKG z  interfejsem do połączeń internetowych w celu szybkiej diagnostyki
  • pulsoksymetr, koncentrator tlenu, inhalatory, nebulizatory, pompy infuzyjne i inny sprzęt medyczny pomocny w opiece nad naszymi podopiecznymi
  • sprzęt do USG

Nad przebywającymi w naszym Ośrodku Pensjonariuszami stałą opiekę sprawuje lekarz medycyny Paweł Klimkowicz lekarz chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, były konsultant wojewódzki (2014 – 2016) w zakresie geriatrii, jak również wykwalifikowane pielęgniarki ze specjalizacją w dziedzinie chorób przewlekłych i długim stażem pracy w Oddziale dla Przewlekle Chorych, magistrzy fizykoterapii oraz wykwalifikowane opiekunki medyczne.

Nasi Pensjonariusze mają przy przyjęciu i co 6 miesięcy, wykonywane badania profilaktyczne krwi, wliczone w cenę pobytu. W razie konieczności zapewniamy na miejscu konieczne konsultacje specjalistyczne, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych i wykonywanie drobnych zabiegów, które nie wymagają hospitalizacji (w tym upustów płynów z jam ciała, opracowania odleżyn itp).