Strona główna » Blog » Sala intensywnego nadzoru

Sala intensywnego nadzoru

by Sekretariat
sala intensywnego nadzoru

Z przyjemnością informujemy, iż 22-go marca br. w Ośrodku otworzyliśmy salę intensywnego nadzoru. Wyposażona jest ona w specjalny sprzęt zapewniający możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym funkcji życiowych pacjenta, takich jak ciśnienie tętnicze, saturacja, tętno, temperatura ciała, częstość oddechu oraz EKG. Wyposażenie sali umożliwia też odsysanie pacjenta, podawanie leków w pompie infuzyjnej i tlenoterapię przy użyciu koncentratora tlenu.

Dzięki tej inwestycji, gotowi jesteśmy przyjąć pensjonariuszy nawet w ciężkim stanie, którym dotychczas nie bylibyśmy zdolni zagwarantować należytej opieki na początku ich pobytu w Ośrodku.

sala intensywnego nadzoru

You may also like

Leave a Comment